จะไม่ยอมแพ้

จะไม่ยอมแพ้

| | Share

“จะบื้อ” เป็นลูกชายของครอบครัวลาหู่ครอบครัวหนึ่งซึ่งมีฐานะยากจนมาก เพราะพวกเขาไม่มีบัตรประชาชนไทย ไม่ได้รับการยอมรับให้ถือสัญชาติไทยหรือสัญชาติอื่น  และแม่ก็กำลังตั้งท้องน้องของเขาอีกคน

จะไม่ยอมแพ้ กำกับโดย  สุทิตย์ ซาจ๊ะ 
14.33 minutes 
โครงการเกี่ยวก้อยปี3 

สุทิต ซาจ๊ะ (ทิต) กำกับ บท ตัดต่อ  / ธนิต จําเริญสุขสกุล (โมทะ) : กล้อง / ชัยภูมิ ป่าแส (จะอุ๊) : ช่วยกล้อง 

-เผยแพร่ Thai Youth Movement for Good Governance และ เทศกาลหนังสั้นคร้ังที่ 17 

Related