ความฝันของพ่อ

ความฝันของพ่อ

| | Share

เรื่องราวของครอบครัวชาวคะฉิ่นที่อยากจะกลับไปร่วมพิธีรำมะหน่าวที่รัฐคะฉิ่นสักครั้งในชีวิต

ความฝันของพ่อ กำกับโดย Hkawn Htoi (เอมี่)
13.42 min
โครงการเกี่ยวก้อยปี 4

โครงการเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนชาติพันธุ์ในการผลิตสื่อภาพยนตร์บอกเล่าเรื่องราวตนเอง โดยความร่วมมือของเพื่อนไร้พรมแดนและศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

-เผยแพร่รายการเด็กมีเรื่อง ใน ThaiPBS (2556) 

Related