กรอบ / Frame

กรอบ / Frame

| | Share

ผลงานของผู้กำกับหนุ่มวัย 22 ปี นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ภาควิชาปรัชญา ม.ช. กรอบที่กำหนดไว้ให้ผู้คนในสังคมดำเนินชีวิต มีเพื่อคุ้มครองชีวิตจากการถูกละเมิดหรือคืออำนาจอันบีบบังคับ เมื่อกรอบถูกควบคุมโดยมนุษย์ที่มีเสรีพอจะกำหนดเหตุและผลของตนอย่างไหลลื่น มันจะยังดำรงความศักดิ์สิทธิ์และศรัทธาในใจมนุษย์ไว้ได้อีกหรือไม่ 

Directed by a 22-year old student from CMU, the film questions the FRAME all humans are made living in. Is it there for protection or for controlling? How will the FRAME, being controlled by free humans, keep all others, who are also free, being faithful to ? 


Frame directed by Aroonakorn Pick 
“กรอบ” กำกับโดย อรุณกร พิค 
15.58 minutes (English subtitle) 
โครงการเกี่ยวก้อยปี 2

– รางวัล : รองชนะเลิศ อันดับ 2 เทศกาลภาพยนตร์บินข้ามลวดหนามครั้งที่ 4 
– เผยแพร่ : เทศกาลภาพยนตร์บินข้ามลวดหนามครั้งที่ 4 , 16th Thai Short Film and Video Festival , ThaiPBS รายการHot Short Film , ASEAN TV รายการ ASEAN Flick , World Film Festival of Bangkok , FreedomFilmFest;Malaysia , เทศกาลบินข้ามลวดหนามออนทัวร์ 

กำกับ บท ตัดต่อ : อรุณกร พิค / ถ่ายภาพ : ธีรภัทร ศรีวิชัย / เสียง : ณพล ทิพยมณฑล 
บทสนทนาระหว่างคนต่างวัยในห้องปิดว่าด้วย “กรอบ” ที่กำหนดไว้ให้ผู้คนในสังคมดำเนินชีวิต มันมีเพื่อคุ้มครองชีวิตจากการถูกละเมิดหรือคืออำนาจอันบีบบังคับ และเมื่อกรอบถูกควบคุมโดยมนุษย์ที่มีเสรีพอจะกำหนดเหตุและผลของตนอย่างไหลลื่น มันจะยังดำรงความศักดิ์สิทธิ์และศรัทธาในใจมนุษย์ไว้ได้อีกหรือไม่ 

เกี่ยวกับผู้กำกับ
อรุณกร พิค เป็นนักศึกษาคณะมนุษย์ศาสตร์ ภาควิชาปรัชญา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่เข้าร่วมโครงการเกี่ยวก้อยของ มูลนิธิเพื่อนไร้พรมแดน 

Directed, written and editted by Aroonakorn Pick / Camera : Teerapat Sriwichai / Sound : Napol Tipayamontol 

A conversation between a middle-aged man and a young man who questions whether the FRAME that humans live in is there for protection or for control. How will the FRAME, being controlled by free humans, keep all others, who are also free, beingfaithful to ? 

Aroonkorn Pick is a 22-year old Philosophy student from Chiang Mai University who participates in Friends Without Borders\’ Holding Hands project

Related