home

มลพิษข้ามแดน ปัญหาความมั่นคงชายแดนที่ปฏิเสธไม่ได้

มลพิษข้ามแดน ปัญหาความมั่นคงชายแดนที่ปฏิเสธไม่ได้

มลพิษข้ามแดน ปัญหาความมั่นคงชายแดนที่ปฏิเสธไม่ได้ ควันพิษเหม็นฉุนลอยข้ามแดนจากจ.ท่าขี้เหล็กในประเทศพม่ามาให้ชาวบ้านไทยราว 10 หมู่บ้านใน อ.แม่สาย…

Lasted

“พม่าที่พลิกผัน (Unpredictable Myanmar)”

“พม่าที่พลิกผัน (Unpredictable Myanmar)” นอกจากจะเป็นการ สื่อสาร-ส่งเสียง-ร่วมทบทวน คิด ต่อสถานการณ์ผู้ลี้ภัยจากพม่าแล้ว นับเป็นโอกาสอันดีที่ United Nations …

เสวนาโต๊ะกลม: แรงงานข้ามชาติกับผู้ลี้ภัย 

เสวนาโต๊ะกลม: แรงงานข้ามชาติกับผู้ลี้ภัย งานประชุมวิชาการด้านชายแดนศึกษาและการพัฒนาระหว่างประเทศ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วันที่ 8 กันยายน 2565 เวลา …

BY PAROL / ด้วยวาจา

ด้วยวาจา (2560, 3.11 นาที) คอนเซปท์และลำดับภาพพัฒนะ จิรวงศ์ บันทึกภาพกมลธร เอกวัฒนกิจ บันทึกเสียงนิศาบุษย์ คลังเจริญ …

Vacuum / สุญญากาศ 

สุญญากาศ  (2560 , 4.30 นาที) กำกับ ถ่ายภาพ ตัดต่อศุภโมกข์ ศิลารักษ์  บทและอำนวยการสร้างธะ …

Record

Record (2017, 2.37 min) บทและกำกับ อรุณกร พิค ถ่ายภาพจักรพันธ์ ศรีวิชัย นำแสดงฉัตรชัย …

The Witness / พยาน

พยาน (2560, 3.20 นาที) บท กำกับ ถ่ายภาพ และตัดต่อ ธงชัย ชคัตประสิทธิ์ …

Spotlight

BY PAROL / ด้วยวาจา

BY PAROL / ด้วยวาจา

ด้วยวาจา (2560, 3.11 นาที) คอนเซปท์และลำดับภาพพัฒนะ จิรวงศ์ บันทึกภาพกมลธร เอกวัฒนกิจ บันทึกเสียงนิศาบุษย์ คลังเจริญ นำแสดงชยากร สิริสมพร, ชยานันท์ สิริสมพร เรื่องย่อ เหตุฆาตกรรมหนึ่งก่อให้เกิดความจริงสองชุด จากญาติผู้ตายและจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ เมื่อเสียงทั้งสองถูกวางเหลื่อมกันเพียง 1 เฟรมในโปรแกรมตัดต่อ เสียงที่เกิดขึ้นจึงกลายเป็นความจริงที่เราต้องเลือกฟัง BY PAROL (2017, 3.11…