home

บันทึกนักสู้ในวันหลบภัย (ตอนจบ)

บันทึกนักสู้ในวันหลบภัย (ตอนจบ)

บันทึกนักสู้ในวันหลบภัย (ตอนจบ) (ต่อจากตอนที่แล้ว) ความช่วยเหลือด้านอาหารที่โรงเรียนได้รับมาอยู่บ้างนั้น ครูกับพ่อแม่จะช่วยกันทำกับข้าวที่มีคุณค่าทางโภชนการให้เด็กกินได้สัปดาห์ละ…

กล้า

กล้า

กล้า เพียง 6 วันหลังจากนายดอน ปรมัตถ์วินัย…

เมื่อเด็กๆ ถูกสั่งให้กลับบ้าน

เมื่อเด็กๆ ถูกสั่งให้กลับบ้าน

เมื่อเด็ก ๆ ถูกสั่งให้กลับบ้านฝนเทลงมาหลายวันแม่น้ำเมยน้ำขึ้นสูงเชี่ยวเรียนหนังสือที่บ้านต้องกลัวปืนใหญ่ขอเรียนในไทย ผู้ใหญ่เหล่านี้ก็ว่าหมดเวลาแล้วเพราะยังมีผู้ใหญ่ที่เป็นใหญ่กว่าพวกเขาที่บอกว่า ห้ามมีผู้ลี้ภัยเด็ก…

มีคนอยู่ในข่าว

มีคนอยู่ในข่าว

มีคนอยู่ในข่าว ตลอดเดือนกันยายน ข่าว “ชาวบ้าน” จากประเทศพม่าที่ถูกจับระหว่างเดินทางเข้าสู่เมืองใหญ่ในประเทศไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตตามพ.ร.บ.คนเข้าเมือง…

Lasted

“พม่าที่พลิกผัน (Unpredictable Myanmar)”

“พม่าที่พลิกผัน (Unpredictable Myanmar)” นอกจากจะเป็นการ สื่อสาร-ส่งเสียง-ร่วมทบทวน คิด ต่อสถานการณ์ผู้ลี้ภัยจากพม่าแล้ว นับเป็นโอกาสอันดีที่ United Nations …

เสวนาโต๊ะกลม: แรงงานข้ามชาติกับผู้ลี้ภัย 

เสวนาโต๊ะกลม: แรงงานข้ามชาติกับผู้ลี้ภัย งานประชุมวิชาการด้านชายแดนศึกษาและการพัฒนาระหว่างประเทศ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วันที่ 8 กันยายน 2565 เวลา …

BY PAROL / ด้วยวาจา

ด้วยวาจา (2560, 3.11 นาที) คอนเซปท์และลำดับภาพพัฒนะ จิรวงศ์ บันทึกภาพกมลธร เอกวัฒนกิจ บันทึกเสียงนิศาบุษย์ คลังเจริญ …

Vacuum / สุญญากาศ 

สุญญากาศ  (2560 , 4.30 นาที) กำกับ ถ่ายภาพ ตัดต่อศุภโมกข์ ศิลารักษ์  บทและอำนวยการสร้างธะ …

Record

Record (2017, 2.37 min) บทและกำกับ อรุณกร พิค ถ่ายภาพจักรพันธ์ ศรีวิชัย นำแสดงฉัตรชัย …

The Witness / พยาน

พยาน (2560, 3.20 นาที) บท กำกับ ถ่ายภาพ และตัดต่อ ธงชัย ชคัตประสิทธิ์ …

Spotlight

BY PAROL / ด้วยวาจา

BY PAROL / ด้วยวาจา

ด้วยวาจา (2560, 3.11 นาที) คอนเซปท์และลำดับภาพพัฒนะ จิรวงศ์ บันทึกภาพกมลธร เอกวัฒนกิจ บันทึกเสียงนิศาบุษย์ คลังเจริญ นำแสดงชยากร สิริสมพร, ชยานันท์ สิริสมพร เรื่องย่อ เหตุฆาตกรรมหนึ่งก่อให้เกิดความจริงสองชุด จากญาติผู้ตายและจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ เมื่อเสียงทั้งสองถูกวางเหลื่อมกันเพียง 1 เฟรมในโปรแกรมตัดต่อ เสียงที่เกิดขึ้นจึงกลายเป็นความจริงที่เราต้องเลือกฟัง BY PAROL (2017, 3.11…