ผู้ลี้ภัยไม่ได้กลับเพราะ “การปะทะของทั้งสองฝ่ายยุติ”

ผู้ลี้ภัยไม่ได้กลับเพราะ “การปะทะของทั้งสองฝ่ายยุติ”

ผู้ลี้ภัยไม่ได้กลับเพราะ “การปะทะของทั้งสองฝ่ายยุติ” รายงานข่าวของทางการถึงผู้ลี้ภัยที่หนีการโจมตีทางอากาศของกองทัพพม่าเข้ามาที่บ้านมอเกอไทยเมื่อวานนี้จำนวน 138 คนที่ว่า ได้สมัครใจเดินทางกลับเมื่อการปะทะของทั้ง 2 ฝ่ายยุตินั้น อาจมีข้อคลาดเคลื่อนเล็กน้อยที่ทำให้เข้าใจผิดได้ว่า เมื่อการปะทะยุติ …

Read more ผู้ลี้ภัยไม่ได้กลับเพราะ “การปะทะของทั้งสองฝ่ายยุติ”