JustPeace Issue

JustPeace Issue

เมื่อเริ่มลงมือเตรียมเพื่อนไร้พรมแดนฉบับ “สันติยุติธรรม” พวกเราก็ระลึกได้ว่าประเด็นที่เลือกไว้นี้มีความซับซ้อนกว่าที่คิด เพียงจะหาความหมายของ “ความยุติธรรม” ก็ถึงกับอึ้งกันไปแล้ว ตอบง่ายๆ โดยไม่ได้เปิดตำรา สังคมที่ยุติธรรม น่าจะคือสังคที่เราอยู่กันโดยไม่มีใครเสียเปรียบได้เปรียบ ไม่ถูกกระทำและไม่กระทำต่อกัน และหากมีการเอาเปรียบทำร้ายก็จะต้องมีกระบวนการที่ไม่ให้ผู้กระทำผิดได้ประโยชน์ดังหวัง คุ้มครองผู้ถูกกระทำให้ไม่สูญเสีย หรือปรับสภาพการได้เสียใด …

Read more JustPeace Issue