8888 

8888 

8888  การรำลึกวันที่ 8 เดือน 8 ปี 1988 ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับวันนั้น แตกต่างกันไปในแต่ละปี ตามแต่สถานการณ์ส่วนตัวของแต่ละคน …

Read more 8888