The Mission / ภารกิจ

The Mission / ภารกิจ

เช้าวันหนึ่ง ครูได้รับคําเตือน จากผอ.ว่ายังจัดการสนาม หน้าบ้านพักผอ.ให้ไม่เสร็จ หนังยิ้ม ๆ ว่าด้วยเรื่องของอำนาจ กำกับโดย ธีรพงษ์ ศรีคำ …

Read more The Mission / ภารกิจ