ในความเป็นมนุษย์ ไม่มีเส้นพรมแดน

ในความเป็นมนุษย์ ไม่มีเส้นพรมแดน

ในความเป็นมนุษย์ ไม่มีเส้นพรมแดน เพื่อนไร้พรมแดนยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้รับทราบข่าวที่โรงพยาบาลท่าสองยางส่งมอบความช่วยเหลืออันได้แก่ชุด PPE, เทอร์โมมิเตอร์วัดไข้, เครื่องวัดอ๊อกซิเจน และชุดตรวจ ATK เป็นต้น …

Read more ในความเป็นมนุษย์ ไม่มีเส้นพรมแดน

เพียงสายน้ำกั้น

เพียงสายน้ำกั้น

เพียงสายน้ำกั้น ปลายเดือนสิงหาคม  ชุมชนกะเหรี่ยงเขตริมเมย จ.พะอัน สูญเสียสมาชิกผู้อาวุโสซึ่งเป็นผู้ติดเชื้อโควิด 19 คนแรกที่พบในเขต โดยมีประวัติไปรับเชื้อจากพื้นที่สีแดงฝั่งไทยในช่วงพิธีกรรมลาขุกี้จือ (พิธีผูกข้อมือประจำปี)  ความสูญเสียก่อให้เกิดความหวาดวิตก …

Read more เพียงสายน้ำกั้น