Last Summer

Last Summer

ความทรงจำถึงวันปิดเทอมฤดูร้อนของเด็กชายปกาเกอะญอวัย 9 ขวบในหมู่บ้านเล็ก ๆ แห่งหนึ่ง ณ ริมขอบแดนรัฐกะเหรี่ยง ประเทศพม่า และบางเรื่องราวที่ทำให้ชีวิตของเขาเปลี่ยนไปตลอดกาล ผลงานลำดับที่สองของกลุ่มนักเรียนปกาเกอะญอจากศูนย์การเรียนช่าทูเหล่ …

Read more Last Summer