The Last Mission / ภารกิจสุดท้าย

The Last Mission / ภารกิจสุดท้าย

ขณะที่รัฐบาลกำลังมีนโยบายทวงคืนผืนป่า และมีคำสั่งให้ทหารปฏิบัติการทำลายสวนยางของชาวบ้านที่ถือว่าบุกรุกผืนป่า ทหารหนุ่มชาวปกาเกอะญอได้ลาพักกลับมาเยี่ยมบ้าน เพื่อจะพบว่าหมู่บ้านของเขาก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายของปฏิบัติการนั้นเช่นกัน During the implementation of the state’s …

Read more The Last Mission / ภารกิจสุดท้าย

สิ่งที่หายไป / Missing” directed

สิ่งที่หายไป / Missing” directed

ในร้านข้าวมันไก่แห่งหนึ่ง ซึ่งเสิร์ฟข้าวมันไก่ด้วยผักชีแต่งหน้า และมักจะถูกเขี่ยออก แต่เมื่อวันหนึ่งข้าวมันไก่ไร้ผักชี ก็มีผู้ทวงถามสิทธิ์ของตน หนังสั้นของผู้กำกับโครงการสื่อไทย ซึ่งทำรายการโทรทัศน์เช่น “เด็กมีเรื่อง” ของ ThaiPBS …

Read more สิ่งที่หายไป / Missing” directed