ประชาชนไทยเข้าใจสิ่งนี้ว่าอย่างไร

ประชาชนไทยเข้าใจสิ่งนี้ว่าอย่างไร

ประชาชนไทยเข้าใจสิ่งนี้ว่าอย่างไร “เจ้าหน้าที่บอกว่า พวกเขาได้ประสานงานแล้ว ทหารพม่าบอกว่าจะไม่ยิง เพราะฉะนั้นชาวบ้านก็ไม่ต้องกลัวไป ให้กลับไปอีตู่ท่าได้แล้วภายในพรุ่งนี้ การที่ยังอยู่แบบนี้เดี๋ยวคนจะเข้าใจไปว่าที่นี่ยังไม่สงบ มันไม่ดีกับเศรษฐกิจของประเทศ! … …​เขาบอกชาวบ้านว่าต้องกลับไป …

Read more ประชาชนไทยเข้าใจสิ่งนี้ว่าอย่างไร