เราต้องการกลไกประสานงานที่จะช่วยเหลือผู้ลี้ภัยได้ดีกว่านี้ เรื่องเล่าจากบทสนทนาเพื่อนข้างบ้าน (3)

เราต้องการกลไกประสานงานที่จะช่วยเหลือผู้ลี้ภัยได้ดีกว่านี้ เรื่องเล่าจากบทสนทนาเพื่อนข้างบ้าน (3)

เราต้องการกลไกประสานงานที่จะช่วยเหลือผู้ลี้ภัยได้ดีกว่านี้  เรื่องเล่าจากบทสนทนาเพื่อนข้างบ้าน (3) วันผู้ลี้ภัยโลก 2565 “การอพยพพลัดถิ่นฐานและการให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรม อาจไม่ใช่เรื่องใหม่ในประสบการณ์ของผม  และหลังรัฐประหาร ก่อนที่จะมีคนอพยพลี้ภัยข้ามแดน ก็มีการจัดประชุมเตรียมพร้อมมากมาย  …

Read more เราต้องการกลไกประสานงานที่จะช่วยเหลือผู้ลี้ภัยได้ดีกว่านี้ เรื่องเล่าจากบทสนทนาเพื่อนข้างบ้าน (3)