The Nightmare and a Dream กับการเตรียมรับมือเหตุการณ์โจมตีในพื้นที่รัฐกะเหรี่ยง

The Nightmare and a Dream กับการเตรียมรับมือเหตุการณ์โจมตีในพื้นที่รัฐกะเหรี่ยง

“ในหมู่บ้านของเรามีฐานของทหารพม่าอยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้าน รอบๆ ฐานมีการฝังระเบิดไว้รอบๆ ชาวบ้านออกไปใช้ชีวิต หาของป่าตามปกติ แต่โชคไม่ดีมีชาวบ้านคนหนึ่ง เดินไปเหยียบกับระเบิดที่ทหารพม่าวางไว้จนเสียชีวิต จากวันนั้นถึงตอนนี้ไม่มีใครกล้าไปแถวนั้นเพราะกลัวเหยีบกับระเบิด ไม่รู้มีเยอะเท่าไหร่” ผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านหนึ่งในเขตตร้าแก้ …

Read more The Nightmare and a Dream กับการเตรียมรับมือเหตุการณ์โจมตีในพื้นที่รัฐกะเหรี่ยง

กรอบ / Frame

กรอบ / Frame

ผลงานของผู้กำกับหนุ่มวัย 22 ปี นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ภาควิชาปรัชญา ม.ช. กรอบที่กำหนดไว้ให้ผู้คนในสังคมดำเนินชีวิต มีเพื่อคุ้มครองชีวิตจากการถูกละเมิดหรือคืออำนาจอันบีบบังคับ เมื่อกรอบถูกควบคุมโดยมนุษย์ที่มีเสรีพอจะกำหนดเหตุและผลของตนอย่างไหลลื่น มันจะยังดำรงความศักดิ์สิทธิ์และศรัทธาในใจมนุษย์ไว้ได้อีกหรือไม่  Directed …

Read more กรอบ / Frame