การรับและดูแลผู้ลี้ภัยไม่ใช่เรื่องยากเกินไปสำหรับประเทศไทย

การรับและดูแลผู้ลี้ภัยไม่ใช่เรื่องยากเกินไปสำหรับประเทศไทย

การรับและดูแลผู้ลี้ภัยไม่ใช่เรื่องยากเกินไปสำหรับประเทศไทย การรับมือของจังหวัดตากและอำเภอแม่สอด ต่อการอพยพหนีภัยสงคราล่าสุดของผู้คนราว 2,700 คนมาที่อ.แม่สอด จ.ตาก แสดงให้เห็นว่า รัฐไทย โดยกระทรวงมหาดไทยร่วมด้วยหน่วยงานความมั่นคง สามารถรักษาความมั่นคงและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด …

Read more การรับและดูแลผู้ลี้ภัยไม่ใช่เรื่องยากเกินไปสำหรับประเทศไทย