การอพยพลี้ภัยไม่ใช่อาชญากรรม

การอพยพลี้ภัยไม่ใช่อาชญากรรม

การอพยพลี้ภัยไม่ใช่อาชญากรรม ภาพการจับกุม “ต่างด้าว” ที่บริเวณชายแดน อ.พบพระ จ.ตาก ล่าสุดนี้ อาจคือผลลัพธ์ตัวอย่างของนโยบายที่ไม่มีนโยบาย ไม่มีนโยบายผู้ลี้ภัยเพราะไม่มีผู้ลี้ภัย  16 …

Read more การอพยพลี้ภัยไม่ใช่อาชญากรรม

บันทึกวันอาทิตย์ ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2565

บันทึกวันอาทิตย์ ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2565

บันทึกวันอาทิตย์ ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เมื่อสัปดาห์ก่อน ผมไปบ้านหมื่นฤาชัยเพื่อส่งสิ่งของช่วยผู้หนีภัย วันนั้นเป็นเช้าที่ท้องฟ้าแจ่มใสไม่มีเมฆ พี่ๆ ในหมู่บ้านมาช่วยกันขนของลงจากรถ …

Read more บันทึกวันอาทิตย์ ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2565