สิ่งที่หายไป / Missing” directed

สิ่งที่หายไป / Missing” directed

ในร้านข้าวมันไก่แห่งหนึ่ง ซึ่งเสิร์ฟข้าวมันไก่ด้วยผักชีแต่งหน้า และมักจะถูกเขี่ยออก แต่เมื่อวันหนึ่งข้าวมันไก่ไร้ผักชี ก็มีผู้ทวงถามสิทธิ์ของตน หนังสั้นของผู้กำกับโครงการสื่อไทย ซึ่งทำรายการโทรทัศน์เช่น “เด็กมีเรื่อง” ของ ThaiPBS …

Read more สิ่งที่หายไป / Missing” directed