Being a Citizen Issue

Being a Citizen Issue

เพื่อนไร้พรมแดนฉบับ “พลเมือง” ออกมาในช่วงที่บรรยากาศการเมืองไทยร้อนอบอ้าวจนน่าเหนื่อยหน่าย ในช่วงที่พลเมืองไทยในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้กำลังประสบทุกข์เข็ญไม่ต่างอะไรกับเพื่อนบ้านที่ตกอยู่ในภาวะสงคราม และในขณะที่เรื่องราวแห่งการหมิ่นหยามคนสัญชาติไทยเชื้อชาติอื่น และปฏิเสธสัญชาติของคนที่ถูกตีความว่า “ไม่ใช่ไทย” ยังดำเนินอยู่ต่อไป การที่บุคคลหนึ่งไม่ได้รับความคุ้มครองจากรัฐใด ๆ เลย ไม่ใช่ปัญหาส่วนบุคคลของใคร แต่เป็นความง่อนแง่นของโลก เท่า …

Read more Being a Citizen Issue