การถ่ายรูปตนเองและเผยแพร่ เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์คนหนึ่ง

การถ่ายรูปตนเองและเผยแพร่ เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์คนหนึ่ง

การถ่ายรูปตนเองและเผยแพร่ เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์คนหนึ่ง สื่อมวลชนต่างรายงานตรงกันว่า ผู้ลี้ภัยจากอีตู่ท่าที่ได้รับอนุญาตให้พักหลบภัยอยู่ในประเทศไทย ได้รับคำสั่งจากทหารพรานที่ดูแลว่า “ห้ามถ่ายภาพถ่ายวิดีโอ ห้ามให้เห็นสิ่งเหล่านี้ในโซเชียลมีเดีย มิฉะนั้นจะส่งกลับ” ตั้งแต่การลี้ภัยเมื่อปลายเดือนมีนาคม-ต้นเมษายน ชาวบ้านก็ได้รับคำขู่ไว้เช่นนี้ …

Read more การถ่ายรูปตนเองและเผยแพร่ เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์คนหนึ่ง