ความตายจะต้องไม่เงียบ

ความตายจะต้องไม่เงียบ

ความตายจะต้องไม่เงียบ 17 พฤศจิกายน 2565  ขณะที่คณะทหารพม่า (SAC) ไม่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมAPEC ก็มีข่าวการปล่อยตัวนักโทษร่วมหกพันคน ในจำนวนนั้นมีนักโทษการเมืองซึ่งเป็นที่รู้จักดีรวมถึงชาวต่างชาติที่ถูกคุมขังอยู่ด้วย 4 …

Read more ความตายจะต้องไม่เงียบ