ความจริงก็คือความจริงวันยังค่ำเรื่องเล่าจากบทสนทนาเพื่อนข้างบ้าน (2)

ความจริงก็คือความจริงวันยังค่ำเรื่องเล่าจากบทสนทนาเพื่อนข้างบ้าน (2)

ความจริงก็คือความจริงวันยังค่ำเรื่องเล่าจากบทสนทนาเพื่อนข้างบ้าน (2) วันผู้ลี้ภัยโลก 2565 “อุ้มผางไม่เหมือนกับแม่สะเรียง แม่สอด พบพระ ตรงที่ว่า ที่นี่ไม่มีเส้นแม่น้ำแบ่งกั้นพรมแดน  ถ้าไม่ใช่คนในพื้นที่ก็ไม่รู้หรอกว่าตรงไหนไทยหรือไม่ใช่ไทย …

Read more ความจริงก็คือความจริงวันยังค่ำเรื่องเล่าจากบทสนทนาเพื่อนข้างบ้าน (2)