การกลับถิ่นฐานโดยสมัครใจ ?

การกลับถิ่นฐานโดยสมัครใจ ?

การกลับถิ่นฐานโดยสมัครใจ ? ตลอดหลายวันที่ผ่านมา มีรายงานข่าวถึงผู้ลี้ภัยที่หนีการสู้รบในจังหวัดดูปลายา มายังอ.แม่สอด จ.ตาก ที่กลับถิ่นฐาน “ด้วยความสมัครใจ” เกือบทุกวัน  แม้ว่าเสียงปืนใหญ่จะสนั่นหวั่นไหวจนคนแม่สอดยังต้องผวา …

Read more การกลับถิ่นฐานโดยสมัครใจ ?