ถ้อยแถลงวันชนเผ่าพื้นเมืองโลก 2564

ถ้อยแถลงวันชนเผ่าพื้นเมืองโลก 2564

ถ้อยแถลงวันชนเผ่าพื้นเมืองโลก 2564 แม้ร.ม.ต.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะให้สัมภาษณ์ว่าประเทศไทยไม่มีชนเผ่าพื้นเมือง  เวทีถาวรสหประชาชาติว่าด้วยประเด็นชนเผ่าพื้นเมือง (UN Permanent forum on Indigenous …

Read more ถ้อยแถลงวันชนเผ่าพื้นเมืองโลก 2564