เราอยู่ในสังคมเดียวกันหรือมิใช่ ?

เราอยู่ในสังคมเดียวกันหรือมิใช่ ?

เราอยู่ในสังคมเดียวกันหรือมิใช่ ? รายงานข่าวที่สภาอุตสาหกรรมและหอการค้าแม่สอดจัดให้แรงงานข้ามชาติ อ. แม่สอด จ.ตาก จำนวนหนึ่งได้ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ก่อให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากคนไทยส่วนหนึ่งที่มองว่า แรงงานข้ามชาติไม่ควรมีโอกาสที่ดีกว่าคนไทย ซึ่งส่วนใหญ่ก็ยังไม่สามารถเข้าถึงวัคซีนเลย …

Read more เราอยู่ในสังคมเดียวกันหรือมิใช่ ?