ภาคีชนเผ่าพื้นเมืองเพื่อความยุติธรรมและสันติภาพ

ภาคีชนเผ่าพื้นเมืองเพื่อความยุติธรรมและสันติภาพ

ภาคีชนเผ่าพื้นเมืองเพื่อความยุติธรรมและสันติภาพ ออกแถลงการณ์วันนี้ เรียกร้องให้รัฐบาลยุติการผลักดันผู้ลี้ภัยออกไปสู่อันตราย เปิดชายแดนและจัดที่พักพิงชั่วคราวให้ และอำนวยความสะดวกแก่การส่งมอบความช่วยเหลือให้แก่ผู้ลีภัย 3 เมษายน 2564

Read more ภาคีชนเผ่าพื้นเมืองเพื่อความยุติธรรมและสันติภาพ