เหตุผลที่ “เขา” ไม่ต้องการให้ภาคประชาสังคมไทย-สื่อมวลชน

เหตุผลที่ “เขา” ไม่ต้องการให้ภาคประชาสังคมไทย-สื่อมวลชน

เหตุผลที่ “เขา” ไม่ต้องการให้ภาคประชาสังคมไทย-สื่อมวลชน เข้าถึงและนำความช่วยเหลือไปให้ผู้ลี้ภัยตามแนวชายแดน ก. เกรงว่าสื่อ-คนไปช่วยจะนำเชื้อโควิด 19 ไปให้ผู้ลี้ภัย ข. เกรงว่าจะผู้ลี้ภัยมีเชื้อโควิด …

Read more เหตุผลที่ “เขา” ไม่ต้องการให้ภาคประชาสังคมไทย-สื่อมวลชน