ถ้อยแถลง มิตรภาพไร้พรมแดน ไม่ใช่อาชญากรรม

ถ้อยแถลง มิตรภาพไร้พรมแดน ไม่ใช่อาชญากรรม

ถ้อยแถลง มิตรภาพไร้พรมแดน ไม่ใช่อาชญากรรม ในปี 2542 เพื่อนไร้พรมแดนจัดตั้งขึ้นมาด้วยความตั้งใจที่จะสื่อสาร สร้างสัมพันธ์ และมิตรภาพระหว่างกลุ่มชนที่หลากหลายสัญชาติ เชื้อชาติ สถานะทางกฎหมาย …

Read more ถ้อยแถลง มิตรภาพไร้พรมแดน ไม่ใช่อาชญากรรม