ถ้อยแถลง

ถ้อยแถลง

ถ้อยแถลง โดยปกติแล้ว เพื่อนไร้พรมแดนจะไม่ได้ออกแถลงการณ์เรียกร้องหรือแสดงจุดยืนใด ๆ อย่างเป็นทางการมากนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีองค์กรมิตรสหายได้ร่วมกันออกแถลงข้อเรียกร้องที่ครอบคลุมครบถ้วนไว้แล้ว ดังแถลงการณ์ของเจ็ดองค์กรเบื้องล่างนี้ ต่อกรณีชาวบ้านบางกลอย นับจากต้นปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะในวันที่ …

Read more ถ้อยแถลง

Being a Citizen Issue

Being a Citizen Issue

เพื่อนไร้พรมแดนฉบับ “พลเมือง” ออกมาในช่วงที่บรรยากาศการเมืองไทยร้อนอบอ้าวจนน่าเหนื่อยหน่าย ในช่วงที่พลเมืองไทยในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้กำลังประสบทุกข์เข็ญไม่ต่างอะไรกับเพื่อนบ้านที่ตกอยู่ในภาวะสงคราม และในขณะที่เรื่องราวแห่งการหมิ่นหยามคนสัญชาติไทยเชื้อชาติอื่น และปฏิเสธสัญชาติของคนที่ถูกตีความว่า “ไม่ใช่ไทย” ยังดำเนินอยู่ต่อไป การที่บุคคลหนึ่งไม่ได้รับความคุ้มครองจากรัฐใด ๆ เลย ไม่ใช่ปัญหาส่วนบุคคลของใคร แต่เป็นความง่อนแง่นของโลก เท่า …

Read more Being a Citizen Issue