บันทึกในวันที่โควิดคืบเข้าสู่พื้นที่สงคราม

บันทึกในวันที่โควิดคืบเข้าสู่พื้นที่สงคราม

บันทึกในวันที่โควิดคืบเข้าสู่พื้นที่สงคราม ถ้าดูจากแผนที่จะเห็นว่า มื่อตรอถูกขนาบข้างด้วยพื้นที่มีการแพร่ระบาดโควิด 19 รุนแรง คือ เขตกองพลที่ 3 ของ KNU …

Read more บันทึกในวันที่โควิดคืบเข้าสู่พื้นที่สงคราม

เพียงสายน้ำกั้น

เพียงสายน้ำกั้น

เพียงสายน้ำกั้น ปลายเดือนสิงหาคม  ชุมชนกะเหรี่ยงเขตริมเมย จ.พะอัน สูญเสียสมาชิกผู้อาวุโสซึ่งเป็นผู้ติดเชื้อโควิด 19 คนแรกที่พบในเขต โดยมีประวัติไปรับเชื้อจากพื้นที่สีแดงฝั่งไทยในช่วงพิธีกรรมลาขุกี้จือ (พิธีผูกข้อมือประจำปี)  ความสูญเสียก่อให้เกิดความหวาดวิตก …

Read more เพียงสายน้ำกั้น