ในความเป็นมนุษย์ ไม่มีเส้นพรมแดน

ในความเป็นมนุษย์ ไม่มีเส้นพรมแดน

ในความเป็นมนุษย์ ไม่มีเส้นพรมแดน เพื่อนไร้พรมแดนยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้รับทราบข่าวที่โรงพยาบาลท่าสองยางส่งมอบความช่วยเหลืออันได้แก่ชุด PPE, เทอร์โมมิเตอร์วัดไข้, เครื่องวัดอ๊อกซิเจน และชุดตรวจ ATK เป็นต้น …

Read more ในความเป็นมนุษย์ ไม่มีเส้นพรมแดน

ระดมทรัพยากรต้านโควิดริมฝั่งเมย

ระดมทรัพยากรต้านโควิดริมฝั่งเมย

ระดมทรัพยากรต้านโควิดริมฝั่งเมย โควิดระลอกที่สามในประเทศพม่าสาหัสไม่แพ้ประเทศไทย รอบนี้การแพร่ระบาดรุกมาถึงชายแดน โดยเฉพาะในเขตพื้นที่สีเทาที่เข้าถึงได้ทั้งรัฐบาล (กองทัพ) ชาติพันธุ์และรัฐบาล (กองทัพ) พม่า  อย่างไรก็ดี ดังที่เพื่อนไร้พรมแดนเคยสื่อสารไว้ในโพสต์ก่อนหน้า …

Read more ระดมทรัพยากรต้านโควิดริมฝั่งเมย