ปฏิสัมพันธ์ว่าด้วยบทสัมภาษณ์ “ผู้แทนพิเศษ” ไทย-เมียนมา

ปฏิสัมพันธ์ว่าด้วยบทสัมภาษณ์ “ผู้แทนพิเศษ” ไทย-เมียนมา

ปฏิสัมพันธ์ว่าด้วยบทสัมภาษณ์ “ผู้แทนพิเศษ” ไทย-เมียนมา บทสัมภาษณ์คุณพรพิมล กาญจนลักษณ์ ผู้แทนพิเศษของรมต.กต. ด้านเมียนมา หลังจากวันที่คณะทหารพม่า (SAC) ท้าทายสังคมโลกและเย้ยหยันฉันทามติอาเซียนด้วยการสั่งประหารนักกิจกรรมประชาธิปไตยสี่คน …

Read more ปฏิสัมพันธ์ว่าด้วยบทสัมภาษณ์ “ผู้แทนพิเศษ” ไทย-เมียนมา