The Protectors Issue

The Protectors Issue

ที่สำคัญ ตามหลักสิทธิมนุษยชน เมื่อใดที่เรากล่าวอ้างสิทธิมนุษยชนใดของเรา ก็ควรจะหมายความว่าเรากำลังยอมรับสิทธิประการนั้นของมนุษย์ผู้อื่นด้วย สิทธิมนุษยชนจึงไม่น่าจะร่วมทางกับ “ความรุนแรง” เพราะการก่อความรุนแรงทั้งทางกายภาพและโครงสร้างน่าจะเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนผู้อื่นเสียมากกว่า ผู้พิทักษ์ที่เราไม่ได้ร้องขอและต้องการ ล้วนเป็นภัยคุกคามความมั่นคงปลอดภัยของสังคมเรา พวกเขาไม่มีสิทธิจะต่อกรกันตามอำเภอใจโดยไม่เห็นพวกเรา ผู้ที่เขาอ้างว่าเป็นสาเหตุแห่งความขัดแย้งอยู่ในสายตา ขณะที่เพื่อไร้พรมแดนฉบับ “ผู้ปกป้อง” อุทิศให้แก่คนตัวเล็ก …

Read more The Protectors Issue