3 ปีหลังรัฐประหารพม่ากับสถานการณ์และวิกฤตด้านมนุษยธรรมของผู้พลัดถิ่นในพื้นที่รัฐกะเหรี่ยงและรัฐกะเรนนี

3 ปีหลังรัฐประหารพม่ากับสถานการณ์และวิกฤตด้านมนุษยธรรมของผู้พลัดถิ่นในพื้นที่รัฐกะเหรี่ยงและรัฐกะเรนนี

3 ปีหลังรัฐประหารในประเทศพม่ากับสถานการณ์และวิกฤตด้านมนุษยธรรมของผู้พลัดถิ่นในพื้นที่รัฐกะเหรี่ยงและรัฐกะเรนนี 3 ปีหลังจากวันนั้น ความขัดแย้ง ความรุนแรง การปฏิบัติการทางทหารของกองทัพพม่ากับประชาชนกลุ่มชาติพันธ์ุต่างๆ ในประเทศ ได้ลุกลาม ยืดเยื้อ …

Read more 3 ปีหลังรัฐประหารพม่ากับสถานการณ์และวิกฤตด้านมนุษยธรรมของผู้พลัดถิ่นในพื้นที่รัฐกะเหรี่ยงและรัฐกะเรนนี

ชาวบ้านที่ถูกผลักดันกลับ

ชาวบ้านที่ถูกผลักดันกลับ

ในขณะที่ผู้มีอำนาจหน้าที่ของรัฐไทยหลายฝ่ายให้สัมภาษณ์ต่าง ๆ กันไป บ้างก็มีเนื้อหาขัดแย้งไม่ตรงกัน  ข้อมูลที่แต่ละฝ่ายมักให้ตรงกันก็คือ ผู้ลี้ภัยไม่ได้ถูกบังคับกลับบ้าน และแทบไม่มีการพูดถึงกลุ่มที่ล่องเรือมาถึงแผ่นดินไทยและถูกผลักดันกลับทันทีเมื่อวานนี้เลย ภาพวิดีโอนี้ ถ่ายทอดชีวิตของชาวบ้านที่ถูกผลักดันกลับไป แม้จะพยายามขอร้อง …

Read more ชาวบ้านที่ถูกผลักดันกลับ