จดหมายเปิดผนึกจากภาคประชาสังคมถึงผู้นำประเทศอาเซียน

จดหมายเปิดผนึกจากภาคประชาสังคมถึงผู้นำประเทศอาเซียน

เพื่อนไร้พรมแดนเป็นหนึ่งใน 46 องค์กรภาคประชาสังคมที่ลงนามในจดหมายเปิดผนึกจากภาคประชาสังคมถึงผู้นำประเทศอาเซียน เนื่องในโอกาสการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน วันที่ 24 เมษายน 2564 ณ กรุงจาการ์ตา …

Read more จดหมายเปิดผนึกจากภาคประชาสังคมถึงผู้นำประเทศอาเซียน