ห้องขังที่เงียบเหงาที่สุดในจักรวาล / The Loneliest Prison

ห้องขังที่เงียบเหงาที่สุดในจักรวาล / The Loneliest Prison

เรือนจํามีหลายประเภท หนึ่งในประเภทที่โหดร้ายที่สุด คือเรือนจําที่มองไม่เห็น หรือแสร้งทําว่ามิใช่ หนังของผู้กำกับรุ่นใหม่ที่วนเวียนอยู่ในวงการหนังกระแสหลักและอิสระมาหลายปี ถ่ายทอดความเป็นจริงที่ซุกซ่อนอยู่ในภูเขาแห่งหนึ่งในเชียงใหม่ และตั้งคําถามถึงการเฝ้าฝันถึงเสรีภาพอันแปลกปลอม ซึ่งจะได้มาจากการทําลายล้างสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์อื่น  There are …

Read more ห้องขังที่เงียบเหงาที่สุดในจักรวาล / The Loneliest Prison