เรายังไม่มีทางเลือกอื่นที่จะอยู่อย่างปลอดภัยกว่านี้ได้ 

เรายังไม่มีทางเลือกอื่นที่จะอยู่อย่างปลอดภัยกว่านี้ได้ 

เรายังไม่มีทางเลือกอื่นที่จะอยู่อย่างปลอดภัยกว่านี้ได้  การลี้ภัยไม่ใช่เพียงเพื่อการเอาชีวิตรอดในวันนี้ แต่คือการต่อสู้เพื่อให้ชุมชนและสังคมมีชีวิตรอดในวันข้างหน้า ดังความพยายามของครูและนักเรียนบ้านเซ่บอโบ รัฐกะเหรี่ยง ที่ เมื่อถูกผลักดันกลับจากประเทศไทยด้วยเหตุผลว่า “เสียงปืนยังดังอยู่ไกล” (ราว 10 …

Read more เรายังไม่มีทางเลือกอื่นที่จะอยู่อย่างปลอดภัยกว่านี้ได้