Mae Kaeh / หม่อแฆะ

Mae Kaeh / หม่อแฆะ

หม่อแฆะ ชายชราแห่งบ้านกลาง บนภูเขาจังหวัดลำปาง มีความหวาดกลัวใหญ่หลวงในชีวิตอยู่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น สารคดีฝึกหัดของกลุ่มชาวบ้านบ้านกลาง ซึ่งเพิ่งจับกล้อง เขียนบท ทำหนังกันเป็นครั้งแรก  Maw Kaeh, …

Read more Mae Kaeh / หม่อแฆะ