“ดูความขัดแย้งที่ชายแดนเชื่อมกับโครงการพัฒนาที่ไทยมีส่วนเกี่ยวข้อง” เรื่องเล่าจากบทสนทนาเพื่อนข้างบ้าน (5)

“ดูความขัดแย้งที่ชายแดนเชื่อมกับโครงการพัฒนาที่ไทยมีส่วนเกี่ยวข้อง” เรื่องเล่าจากบทสนทนาเพื่อนข้างบ้าน (5)

“ดูความขัดแย้งที่ชายแดน เชื่อมกับโครงการพัฒนาที่ไทยมีส่วนเกี่ยวข้อง” เรื่องเล่าจากบทสนทนาเพื่อนข้างบ้าน (5) วันผู้ลี้ภัยโลก 2565 “ไม่นานมานี้มีประเด็นที่ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดในสภา คือโครงการชูกาลี ในพื้นที่ชายแดนพม่า ซึ่งเมื่อเราดูความขัดแย้งที่เกิดที่ชายแดน …

Read more “ดูความขัดแย้งที่ชายแดนเชื่อมกับโครงการพัฒนาที่ไทยมีส่วนเกี่ยวข้อง” เรื่องเล่าจากบทสนทนาเพื่อนข้างบ้าน (5)