มนุษยธรรมต้องอาศัยการบริหารจัดการ (3)  

มนุษยธรรมต้องอาศัยการบริหารจัดการ (3)  

มนุษยธรรมต้องอาศัยการบริหารจัดการ (3)   การรับผู้ลี้ภัยนั้นไว้ในพื้นที่พักพิงที่ใด ล้วนเป็นเรื่องที่ต้องการการบริหารจัดการ ซึ่งก็เป็นที่ชัดเจนแล้วว่า ฝ่ายความมั่นคงไทยไม่ต้องการหรือไม่มีความสามารถในการบริหารจัดการงานผู้ลี้ภัย ล่าสุด หลังจากที่ผวจ.แม่ฮ่องสอนได้แต่ตั้งคณะทำงาน ประสานงาน …

Read more มนุษยธรรมต้องอาศัยการบริหารจัดการ (3)