New Day’s Issue

New Day’s Issue

ทุกวันนี้ดูเหมือนเรากำลังอยู่ในโลกที่ยอมรับการใช้ความรุนแรงมากขึ้น คุ้มคลั่งคำว่าชาติ มากขึ้น และแบ่งขาวแบ่งดำกลุ่มมนุษย์ให้เป้น เราและศัตรูมากขึ้น หากความรุนแรงเป็นเรื่องธรรมดาสามัญที่เรายอมรับกันหรือกระทั่งทำให้เลือดสูบฉีดหระชุ่มกระชวยแล้ว “วันใหม่” ของเราจะเป็นอย่างไร? นิตยสารเพื่อนไร้พรมแดน เป็นนิตยสารราย …

Read more New Day’s Issue