อุด้ง / Udon

อุด้ง / Udon

ข้อถกเถียงว่าด้วยเรื่องสิทธิเด็กและ สิทธิมนุษยชน สารคดีติดตามชีวิตเด็กแฝดสองคนกับสิทธิเด็ก A documentary following how two children face …

Read more อุด้ง / Udon