The Nightmare and a Dream กับการเตรียมรับมือเหตุการณ์โจมตีในพื้นที่รัฐกะเหรี่ยง

The Nightmare and a Dream กับการเตรียมรับมือเหตุการณ์โจมตีในพื้นที่รัฐกะเหรี่ยง

“ในหมู่บ้านของเรามีฐานของทหารพม่าอยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้าน รอบๆ ฐานมีการฝังระเบิดไว้รอบๆ ชาวบ้านออกไปใช้ชีวิต หาของป่าตามปกติ แต่โชคไม่ดีมีชาวบ้านคนหนึ่ง เดินไปเหยียบกับระเบิดที่ทหารพม่าวางไว้จนเสียชีวิต จากวันนั้นถึงตอนนี้ไม่มีใครกล้าไปแถวนั้นเพราะกลัวเหยีบกับระเบิด ไม่รู้มีเยอะเท่าไหร่” ผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านหนึ่งในเขตตร้าแก้ …

Read more The Nightmare and a Dream กับการเตรียมรับมือเหตุการณ์โจมตีในพื้นที่รัฐกะเหรี่ยง

ผู้ลี้ภัยไม่ใช่ผู้หนีภัยการสู้รบ

ผู้ลี้ภัยไม่ใช่ผู้หนีภัยการสู้รบ

ผู้ลี้ภัยไม่ใช่ผู้หนีภัยการสู้รบ สิงหาคม 2564 ชาวบ้านมื่อตรอจำเป็นต้องหลบซ่อนเป็นผู้พลัดถิ่นอยู่ในบ้านตนเอง หากโชคร้ายก็จะถูกพบเจอโดยกองทัพพม่า หรือเหยียบกับระเบิดซึ่งฐานทัพพม่านำมาฝังไว้เป็นจำนวนมาก ล่าสุด 25 ส.ค. ชาวบ้านหมู่บ้านก้อปู …

Read more ผู้ลี้ภัยไม่ใช่ผู้หนีภัยการสู้รบ