Refoulement รัฐไทยละเมิดกฎจารีตระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่อง

Refoulement รัฐไทยละเมิดกฎจารีตระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่อง

Refoulement รัฐไทยละเมิดกฎจารีตระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่อง จากรายงานปชส.ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ส่งให้กับผู้สื่อข่าว ถึงการเดินทางกลับโดย “สมัครใจ” ของผู้ลี้ภัย ที่พักอยู่ใกล้บ้านท่าตาฝั่ง อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ตั้งแต่ก่อน …

Read more Refoulement รัฐไทยละเมิดกฎจารีตระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่อง