A Year Lesson

A Year Lesson

| | Share

ปี 2552 เป็นปีที่เพื่อนไร้พรมแดนมีอายุครบ 10 ปีเต็ม 

สิบปี ที่เราเผชิญกับคำประณาม เมื่อมิตรภาพของเรากับคนพลัดถิ่นต่างชาติพันธุ์ถูกตีความเป็นความไม่รักชาติ

สิบปี ที่เราถูกเขย่าโขยกท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ การเงิน การเมืองของประเทศและของโลก

สิบปี ที่เราก้าวพลาด ล้มเหลว ผิดหวังที่วาดไว้

แต่ ก็เป็นสิบปีที่ เรามุ่งหน้าริเริ่มใหม่อย่างไม่รู้จบ ดิ้นรนสร้างสรรค์หนทางไม่ซ้ำเดิมที่จะเข้าถึงหมู่มิตรทั้งหลาย

เป็นสิบปีที่เราเติบโตด้วยกัลยาณมิตรเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในทุกภูมิภาคของประเทศไทย เพื่อนบ้าน และดินแดนต่างทวีปห่างไกล

เป็นสิบปี ที่เราไม่ยอมแพ้ ที่จะร่วมเดินกับหมู่มิตรสู่สังคมสันติ ที่ผู้คนเคารพสิทธิมนุษยชนซึ่งกันและกัน

สิบปีนี้ เราเผ้าดูความเปลี่ยนแปลง ทั้งงามและเศร้าของสังคมไทย ของชุมชนองค์กรเอกชนไทย ของนโยบายรัฐต่อคนพลัดถิ่นและกลุ่มชาติพันธุ์และของชุมชนผู้ลี้ภัย แรงงานอพยพ และชนเผ่าพื้นเมือง

สิบปีนี้ เรายึดมั่นในจุดยืน

มนุษย์ทั้งหลายล้วนมีศักดิ์ศรีเสมอกัน 

สันติภาพจะเกิดขึ้นได้ เมื่อเราก้าวเข้าไปอยู่ในหัวใจคนอื่น

Related