8 มีนาคม 2566 วันสตรีสากล

8 มีนาคม 2566 วันสตรีสากล

| | Share

8 มีนาคม 2566 วันสตรีสากล
มีผู้หญิงถูกสังหารด้วยระเบิดและปืนใหญ่
มีผู้หญิงกำลังหลบลี้หนีภัยพลัดถิ่นฐาน
มีผู้หญิงถูกปฏิเสธการลี้ภัยและจำต้องหันกลับสู่ภยันตราย
มีผู้หญิงที่กำลังต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย
ชุมชน 
ครอบครัว
ผู้หญิงคนอื่น
และเพื่อตนเอง

Related