ในความเป็นมนุษย์ ไม่มีเส้นพรมแดน

ในความเป็นมนุษย์ ไม่มีเส้นพรมแดน

| | Share

ในความเป็นมนุษย์ ไม่มีเส้นพรมแดน

เพื่อนไร้พรมแดนยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้รับทราบข่าวที่โรงพยาบาลท่าสองยางส่งมอบความช่วยเหลืออันได้แก่ชุด PPE, เทอร์โมมิเตอร์วัดไข้, เครื่องวัดอ๊อกซิเจน และชุดตรวจ ATK เป็นต้น ให้แก่โรงพยาบาลโกล้ยอเล (หรือก้อธูเหล่) จังหวัดพะอัน รัฐกะเหรี่ยง และฝ่ายงานสวัสดิการและสาธารณสุขกะเหรี่ยง 

ก่อนหน้านี้ บุคลากรโรงพยาบาลท่าสองยาง ก็ได้ให้ความช่วยเหลือในการส่งมอบอุปกรณ์ที่จำเป็น รวมถึงการเติมถังอ๊อกซิเจนสำหรับผู้ป่วยโควิดให้แก่อนามัยในพื้นที่อำเภอต้าแกร้ จังหวัดพะอันมาแล้ว

แม้มาตรการป้องกันโควิดของทั้งรัฐไทยและกะเหรี่ยงจะพยายามจำกัดการข้ามแดน การระบาดของไวรัสก็มักหาหนทางข้ามแดนได้เสมอ  ในยามนี้ การระบาดฝั่งไทยหนักหน่วงทั้งแต่อ.ท่าสองยาง สบเมย จนถึงแม่สะเรียง พื้นที่ชุมชนในเขตภูเขาจังหวัดพะอันและมื่อตรอ จึงต้องรับผลกระทบทั้งจากฝั่งตะวันตกคือตัวเมืองและพื้นราบที่มีการระบาดหนัก กับจากฝั่งไทย

พื้นที่ชายแดนจะสามารถรับมือกับโรคระบาดได้ก็ด้วยความร่วมมือที่ไร้เส้นพรมแดน  ผู้คนแถบนี้เป็นเครือญาติและอาศัยอยู่มาแสนนานก่อนที่แม่น้ำจะถูกกำหนดให้แบ่งเขตประเทศ  นโยบายความมั่นคงที่เชื่อมแต่ความร่วมมือทางทหารแต่ปิดกั้นและปฏิเสธความสัมพันธ์ชุมชนท้องถิ่นไม่เคยแก้ปัญหาใด ๆ ได้

1 ตุลาคม 2564   

ภาพประกอบจาก โรงพยาบาลท่าสองยางและ KDHW

Related