เสวนาโต๊ะกลม: แรงงานข้ามชาติกับผู้ลี้ภัย 

เสวนาโต๊ะกลม: แรงงานข้ามชาติกับผู้ลี้ภัย 

| | Share

เสวนาโต๊ะกลม: แรงงานข้ามชาติกับผู้ลี้ภัย 
งานประชุมวิชาการด้านชายแดนศึกษาและการพัฒนาระหว่างประเทศ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

วันที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 14.20 – 16.00 น. ห้อง E4-508
และ Live สด ทาง facebook เครือข่ายแรงงานภาคเหนือ 

“ต่าหมื่อล่า” หนังสั้นเรื่องราวของผู้ลี้ภัยที่อยู่ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวในประเทศไทย 
“ต่อบัตร: ภาระ ภาษี แรงงานข้ามชาติ” สารคดีสั้นสะท้อนประสบการณ์ด้านหนึ่งที่แรงงานข้ามชาติทุกคนต้องเผชิญ
“ชุดภาพถ่ายจากนิทรรศการ 365 Days after…” ภาพที่จะบอกเล่าเรื่องราวของผู้คนในประเทศเพื่อนบ้าน – เมียนมา

ร่วมอภิปรายโดย 
คุณชัชลาวัณย์ เมืองจันทร เครือข่ายแรงงานภาคเหนือ 
คุณรัศมิ์ลภัส กวีวัจน์ มูลนิธิเสมสิกขาลัย 
คุณธงชัย ชคัตประสิทธิ์ มูลนิธิเพื่อนไร้พรมแดน 
ดำเนินการรายการโดย: ออมสิน บุญเลิศ

Related