เราอยู่ในสังคมเดียวกันหรือมิใช่ ?

เราอยู่ในสังคมเดียวกันหรือมิใช่ ?

| | Share

เราอยู่ในสังคมเดียวกันหรือมิใช่ ?

รายงานข่าวที่สภาอุตสาหกรรมและหอการค้าแม่สอดจัดให้แรงงานข้ามชาติ อ. แม่สอด จ.ตาก จำนวนหนึ่งได้ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ก่อให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากคนไทยส่วนหนึ่งที่มองว่า แรงงานข้ามชาติไม่ควรมีโอกาสที่ดีกว่าคนไทย ซึ่งส่วนใหญ่ก็ยังไม่สามารถเข้าถึงวัคซีนเลย หรือไม่ก็เป็นวัคซีนชนิดที่ด้อยกว่าซิโนฟาร์ม

สำหรับเพื่อนไร้พรมแดนแล้ว ในความเป็นมนุษย์ คนทุกสัญชาติ เชื้อชาติ และทุกสถานะบุคคลตามกฎหมาย ย่อมสมควรจะเข้าถึงสิทธิในการรับบริการสุขภาพและการป้องกันโรคขั้นพื้นฐาน และความรับผิดชอบของนายจ้างต่อแรงงานและสังคมเป็นสิ่งที่ควรแก่การสนับสนุน 

การเข้าถึงวัคซีนของแรงงานข้ามชาติอาจทำให้คนไทยที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนเกิดความรู้สึกหงุดหงิด แต่อันที่จริงแล้ว ปัญหาที่ประชาชนไทยไม่สามารถเข้าถึงวัคซีนใด ๆ ได้เลย หรือไม่สามารถเข้าถึงวัคซีนที่ตนเลือกว่ามีคุณภาพ เป็นปัญหาด้านการบริหารจัดการของวัคซีนของรัฐ ซึ่งเป็นคนละประเด็นกัน  

คนไทยควรสามารถเข้าถึงวัคซีนคุณภาพได้อย่างเท่าเทียม  ซึ่งการเข้าถึงวัคซีนของแรงงานข้ามชาติก็ไม่ได้ส่งผลให้การเข้าถึงวัคซีนของเราลดน้อยลงแต่อย่างใด ขณะเดียวกัน หากการเข้าถึงวัคซีนใด ของคนกลุ่มใดก็ตามจะช่วยลดอัตราการป่วยหนักได้จริงแล้ว การผ่อนภาระของระบบสาธารณสุขหรือบุคลากรทางการแพทย์ก็ย่อมเป็นประโยชน์กับผู้ป่วยทุกสัญชาติ

ล่าสุด มีรายงานการฉีดวัคซีน “สูตรไขว้” ให้แก่ผู้ลี้ภัยที่ทำงานในอนามัย/โรงพยาบาลในค่ายผู้ลี้ภัยจ.แม่ฮ่องสอนด้วย คนในพื้นที่ส่วนมากเข้าใจว่านั่นคือการ “ฉีดวัคซีนโควิด” เนื่องจากไม่เคยรับทราบข้อมูลการถกเถียงถึงประสิทธิภาพวัคซีนแต่ละชนิด หรือว่าสูตรไขว้พิเศษของไทยนั้นคืออะไร เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากมีการพบผู้ติดเชื้อในค่ายผู้ลี้ภัยแม่ละอูนและแม่ลามาหลวงรวมเบื้องต้น 7 คนเมื่อวันที่ 17 ส.ค. 

อย่างไรก็ดี ตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ของจ.แม่ฮ่องสอนตลอดวันที่ 17-22 ส.ค.ก็ยังเป็นเลขศูนย์เสมอมา กรณีนี้เช่นเดียวกับการติดเชื้อในค่ายผู้ลี้ภัยหลายแห่ง ซึ่งไม่ได้รับการนับรวมเข้าเป็นตัวเลขผู้ติดเชื้อของจังหวัด  (ลักษณะเดียวกันกับผู้ติดเชื้อในเรือนจำ)

สำหรับเพื่อนไร้พรมแดนแล้ว เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่จำนวนผู้ได้รับวัคซีนในจังหวัดหรือในประเทศจะมีสัดส่วนของผู้ลี้ภัย แรงงานข้ามชาติ และบุคคลไร้สัญชาติอยู่ด้วย  หากจะน่ายินดีไปยิ่งกว่านี้ ถ้าการได้รับวัคซีนของทั้งชาวไทย ผู้ลี้ภัย และแรงงานข้ามชาติ จะมาจากการตัดสินใจโดยอิสระ พร้อมข้อมูลรอบด้าน อันตรงไปตรงมา 

และจะน่ายินดีอย่างที่สุดก็คือ ถ้าหากจะนับจำนวนผู้ลี้ภัยไว้ในจำนวนผู้รับวัคซีน จำนวนผู้ติดเชื้อในท้องถิ่นก็จะต้องนับรวมเอาผู้ติดเชื้อที่เป็นผู้ลี้ภัยไว้ด้วย เพราะพวกเขาก็คือส่วนหนึ่งของสังคมเรา 

23 ส.ค. 2564

Related