เราจะฝ่าวิกฤตโควิดไปด้วยกันในฐานะสมาชิกสังคมเดียวกันหรือไม่

เราจะฝ่าวิกฤตโควิดไปด้วยกันในฐานะสมาชิกสังคมเดียวกันหรือไม่

| | Share

เราจะฝ่าวิกฤตโควิดไปด้วยกันในฐานะสมาชิกสังคมเดียวกันหรือไม่

เพื่อนไร้พรมแดนได้รับภาพวิดีโอที่น่าสะเทือนใจนี้จากผู้ร่วมสนทนาในกลุ่มคณะทำงานสิทธิแรงงานข้ามชาติ  ถ่ายทอดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อแรงงานข้ามชาติจากพื้นที่เสี่ยงสูงบริเวณชายแดน มีความลังเลที่จะไปตรวจโควิด หรืออาจไม่เข้าใจว่าตนถูกเรียกตัวไปทำอะไรบ้าง เมื่อตรวจแล้วผลเป็นบวกหรือลบแล้วจะเกิดอะไรกับครอบครัวบ้าง หรือจะต้องถูกแยกจากครอบครัวหรือไม่ ฯลฯ  

วิดีโอนี้สั้นเกินกว่าที่จะอธิบายเรื่องราวของชีวิตคนคนหนึ่งได้

อย่างไรก็ดี แม้หากว่าบุคคลในวิดีโอจะขัดขืนไม่ยอมไปตรวจหาเชื้อโควิดจริง ๆ อีกทั้งยังไม่มีเหตุผลใด ๆ จะกล่าวอ้างถึงความลังเลได้เลยก็ตาม  บทลงโทษตามพ.ร.บ.ควบคุมโรคติดต่อ 2558 ที่มีอยู่ได้แก่  ความผิดฐานไม่ปฏิบัติตามคำสั่งจนท.งานควบคุมโรคติอต่อก็คือโทษปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท หรือความผิดในการไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดก็มีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือทั้งจำทั้งปรับ เป็นต้น

เพื่อนไร้พรมแดนมีความเข้าใจว่า โควิด 19 ทำให้เราทุกคนตกอยู่ในความเครียด หากคำว่า “เราทุกคนนั้น” ย่อมต้องหมายถึงทั้งตัวเราเอง ทั้งบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด่านหน้าซึ่งเหนื่อยหนัก และแรงงานข้ามชาติผู้เป็นส่วนหนึ่งของสังคมเราเช่นกัน 

ด้วยความศรัทธาในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

11 ก.ค. 2564

ขอบคุณ Khun Gamani ผู้แนะนำวิดีโอ

Related