เทศกาลหนังปกาเกอะญอออนไลน์

เทศกาลหนังปกาเกอะญอออนไลน์

| | Share

รายได้จากบินข้ามลวดหนาม เทศกาลหนังปกาเกอะญอออนไลน์ ด้วยแรงสนับสนุนใหญ่หลวงของ Documentary club

ได้แปลงไปเป็นข้าวสารด้วยฝีมือของเครือข่ายกะเหรี่ยงเพื่อวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม เขตตะนาวศรี

และส่งมอบให้ชาวปกาเกอะญอ ทั้งเด็ก ผู้ใหญ่ คนชรา ที่ประสบปัญหาขาดแคลนอาหารในช่วงล็อคดาวน์โควิดในเขตป่าละอู ห้วยแห้ง บ้านปกาเกอะญอป่าเด็ง

บินข้ามลวดหนาม เทศกาลหนังปกาเกอะญอออนไลน์ จัดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ บิลลี่ พอละจี รักจงเจริญ ในระหว่างวันที่ 17-23 เมษายน ครบ 6 ปีของการสูญหาย

ถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งของเราเช่นกัน ที่ได้มีโอกาสจัดกิจกรรมเช่นนี้

Related